Tietoa yhdistyksestä

Lintulan luostarin ystävät ry on Heinäveden Palokissa toimivan Pyhän Kolminaisuuden

naisluostarin tukiyhdistys, joka järjestää tilaisuuksia, myyjäisiä, rahankeräyksiä ja

talkoopäiviä luostarissa. Yhdistyksen jäsentiedote ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Joensuun ortodoksinen mieskuoro teki 1960 -luvulla vuosittain vierailuja Lintulan luostariin

ja kuoron keskuudessa heräsi ajatus alkaa tukea luostarin toimintaa. Luostarin ystävät

kokoontuivat Martta Kerkkäsen kotiin 19. tammikuuta vuonna 1964, jolloin päätettiin

yhdessä ryhtyä toimimaan luostarin asuinrakennuksen aikaansaamiseksi.

Kirkollishallituksen myötävaikutuksella luostarin asuinrakennus valmistui vuonna 1966.

Viki Hukkasen aloitteesta perustettiin vuonna 1967 yhdistys, joka sai nimekseen Lintulan

luostarin ystävät. Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 7.12.1967 ja jo vuoden lopussa

siihen kuului 398 jäsentä. Lintulan luostarin ystävät ry:n ensimmäisenä tavoitteena oli

varainhankinta luostarin kirkon rakentamiseksi ja keräyksen järjestäminen koko maata

kattavaksi. Yhdistyksen varoista maksettiin muiden muassa kirkon rakennuspiirustukset,

jotka kirkollishallitus hyväksyi. Maanlaajuinen hanke kesti kaikkiaan kuusi vuotta ja 28.

lokakuuta vuonna 1973 arkkipiispa Paavali vihki metropoliitta Johanneksen ja papiston

avustamana uuden Pyhän Kolminaisuuden kirkon käyttöön.

Yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous pidettiin Joensuussa 17. maaliskuuta vuonna

1968, jolloin yhdistykselle perustettiin naisjaosto. Sen pääasialliseksi tehtäväksi tuli

luostarin kahvion perustaminen ja ylläpito. Kahvio avattiin jo saman vuoden vappuna.

Kahvion vastaavana hoitajana toimi Martta Kerkkänen ja pääemäntänä nunna Antonina.

Varsin pian kahvilatoiminta siirtyi kokonaisuudessaan luostarin sisariston vastuulle.

Lintulan luostarin ystävät tekevät luostarissa vuosittain erilaisia talkootöitä sisariston

esittämien toiveiden mukaisesti. Näistä voi mainita esimerkkeinä kirkkovahtina toimimisen

ja opastuksen, rakennusten, teiden ja pysäköintipaikan kunnossapidon, puutarhatöiden

tekemisen sekä yrttien keräilyn ja kuivaamisen.

Yhdistyksen jäsenmäärä alkoi kasvaa merkittävästi vasta 1980 -luvulla, kun

jäsenhankintaan kiinnitettiin huomiota. Yhdistys alkoi järjestää Lintula -tapahtumia eri

puolilla Suomea. Tilaisuuksissa kerrottiin Lintulan luostarista ja luostarilaitoksesta yleensä

sekä sen merkityksestä. Paikalliset seurakunnat ja tiistaiseurat huolehtivat tapahtumien

käytännön järjestelyistä. Vuoden 1981 lopussa jäseniä oli 613 ja ainaisjäseniä 107.

Vuonna 1983 tehtiin suurkeräys jumalanpalveluspukuja varten. Puvut suunnitteli ja toteutti

Eeva Haverila Joensuusta. Piispan puvun ikonit maalasi Jorma Heikkinen (Kuopion ja

Karjalan metropoliitta Arseni, joka toimii nykyisin myös Lintulan luostarin ystävät ry:n

puheenjohtajana). Piispan puku luovutettiin luostarille kirkon 10 -vuotisjuhlissa.

Yhdistyksen nykyinen jäsenmäärä on 646, joista 40 on yhteisöjäseniä. Jäsenistön tuella

yhdistys on jatkanut luostarin ja sen rakennusten kunnostamista ja tarvittavien laitteiden

hankintaa. Viimeisenä luostari hankki yhdistyksen tuella yrttikuivurin.

Lintulan Luostarin Ystäviä ovat luotsanneet:

Olavi Jokio 1967

Viki Hukkanen 1968

Martta Kerkkänen 1969-70

Viki Hukkanen 1971-77

Leo Makkonen 1978

Piispa Leo 1979

Metropoliitta Leo 1980-92

Rovasti Viktor Porokara 1993-2018

Piispa Arseni 2018

Metropoliitta Arseni 2019-