Yhdistyksen vuosikokous Kuopiossa

Lintulan Luostarin Ystävät ry:n vuosikokous pidettiin koronapandemiasta johtuen
poikkeuksellisella tavalla. Perinteisestä poiketen kokouspaikkana oli Kuopion ortodoksisen
seurakunnan seurakuntasali eikä Pyhän Kolminaisuuden luostari Palokissa. Joukko yhdistyksen
jäseniä osallistui kokoukseen turvavälein seurakuntasalissa ja osa teams- ja puhelinyhteydellä.
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anna-Kaarina Kyyrönen, sihteeriksi metropoliitta
Arseni ja pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Lanu ja Arja Kärnä. Yhdistyksen tilinpäätöksen ja
talousarvion esitteli taloudenhoidosta ja jäsenrekisteristä vastaava Anja Lindström, joka myös
huolehti ansiokkaasti viime vuonna järjestettyjen pienkeräysten onnistuneesta hoidosta.
Toimintakertomuksen ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelman esitteli yhdistyksen puheenjohtaja
metropoliitta Arseni.
Poikkeuksellisista järjestelyistä huolimatta kokous onnistui hyvin ja henkilövalinnat suoritettiin.
Edesmenneen diakoni Heikki Korhosen loppukaudeksi hallitukseen valittiin Jari Pylvänäinen ja
hänen varajäsenekseen Jorma Kupari. Erovuorossa olleen igumenia Mikaelan tilalle valittiin nunna
Ksenia. Erovuorossa ollut Anne Hokkinen valittiin uudelle kaudelle. Yhdistyksen puheenjohtajana
jatkaa vuonna 2020 ensimmäiselle kolmivuotiskaudelleen valittu metropoliitta Arseni.