Yhdistyksen vuosikokous Kuopiossa

Lintulan Luostarin Ystävät ry:n vuosikokous pidettiin jo toistamiseen koronapandemiasta johtuen poikkeuksellisella tavalla. Perinteisestä poiketen kokouspaikkana oli Kuopion ja Karjalan hiippakunnan edustustila eikä Pyhän Kolminaisuuden luostari Palokissa. Joukko yhdistyksen jäseniä osallistui kokoukseen turvavälein ja osa teamsyhteydellä.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anna-Kaarina Kyyrönen, sihteeriksi metropoliitta Arseni ja pöytäkirjantarkastajiksi Siina Kettu ja Tarja Lanu. 

Yhdistyksen tilinpäätöksen ja talousarvion esitteli taloudenhoidosta ja jäsenrekisteristä vastaava Anja Lindström, joka jälleen huolehti viime vuonna järjestettyjen pienkeräysten onnistuneesta hoidosta. Toimintakertomuksen ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelman esitteli yhdistyksen puheenjohtaja metropoliitta Arseni.

Poikkeuksellisista järjestelyistä huolimatta kokous onnistui hyvin ja henkilövalinnat suoritettiin. Erovuorossa olleiden Eija Korpivaaran ja rovasti Viktor Porokaran tilalle valittiin Anna-Kaarina Kyyrönen Iisalmesta ja Jefim Brodkin Helsingistä. Eila Kautto jatkaa varajäsenenä. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa vuonna 2020 ensimmäiselle kolmivuotiskaudelleen valittu metropoliitta Arseni.