Navetta muuttumassa Serafim –taloksi

Lintulan luostarin suuri navettarakennus on vähitellen muuttumassa Serafim –taloksi.Navetan peruskorjaus ja muuttaminen toimivammaksi tilaksi on ollut pitkään sisariston toiveissa.Museoviraston suojelemaa rakennusta on kunnosteltu viime vuodet lähinnä sen verran, ettei se pääse  kokonaan rapistumaan.

Lintulan sisaristo sai viime keväänä ELY-keskukselta avustuksen navetan käyttötarkoituksen muuttamiseen ja suunnitteluun. Sen myötä onkin suunniteltu aivan uusia tiloja ja ulottuvuuksia avaama Serafim –talo.

Igumenia Mikaelan mukaan uusien suunnitelmien toteutuminen merkitsisi sitä, että navetta muuttuisi luostarin toimintaa palvelevaksi monitoimitilaksi. Rakennuksen nimeksi tulee Serafim-talo sisaristolle rakkaan pyhittäjä Serafim Sarovilaisen (1759–1833) mukaan.

Serafim-taloon sijoittuvat aikanaan pyhiinvaeltajien saniteettitilat, näyttely- ja kokoontumistila sekä siihen välittömästi liittyvä Serafim Sarovilaiselle pyhitettävä kirkkosali ja keittiö. Vanha karjakeittiötila jää varasto-, siivouskeskus- ja osin talotekniikan tiloiksi.

Nykyisen lantalan tiloihin sijoitetaan konevarasto, puutarhavarasto ja yrttien käsittely- ja pakkaustila. Tutkijoille rakennetaan kaksi erillistä yöpymisen mahdollistavaa tutkija-aittaa. Myös ikonimaalausta varten valmistuu oma tilansa. Lisäksi rakennukseen sijoittuvat puusepänverstas, halkoliiteri sekä IV-kojelaitetila. Kaikkiaan kunnostettavien tilojen huoneistoala on 940 m2. Lämmitysmuotona tullaan käyttämään maalämpöä.

Ulkonäöltään rakennus säilyy pitkälti entisellään uutta sisäänkäyntikatosta lukuun ottamatta. Peltikatto vaihtuu tosin huopakatoksi ja alkuperäiset kattolyhdyt palautetaan molemmille kattolappeille. Hankkeen verollinen kustannusarvio on 2,3 miljoonaa euroa.

Rahoitusselvityksiä selvitetään laadittujen suunnitelmien ja kustannusarvion pohjalta kuluvan vuoden aikana. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan rahoitusta tullaan anomaan matkailu- ja yritystoiminnan tilojen kunnostukseen yritystukena ELY-keskukselta, jolta saatava rahoitus on hankkeen etenemisen perusedellytys. Harkinnassa on myös energiatuki maalämmön toteutukseen.

Suurin osa rahoituksesta jää kuitenkin luostarin hankittavaksi. Varainhankinta käynnistyy tänä vuonna. Jos Jumala suo, hankkeen toteutus voitaisiin aloittaa jo vuosina 2019–2020. Yhtenä toteutusmallina on selvitetty myös vaiheittaista toteutusmallia, mikäli rahoitusjärjestelyjä ei saataisi kerralla kasaan.