Lintulan Luostarin Ystävät ry:n vuosikokous

Lintulan Luostarin Ystävät ry. piti 23. helmikuuta vuosikokouksensa perinteiseen tapaan Pyhän
Kolminaisuuden luostarissa Palokissa. Iltapäivällä alkaneessa kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräisinä asioina yhdistyksen menneen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
alkaneen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma. Merkittävänä asiana oli yhdistyksen sääntöjen
uudistus, joka hyväksyttiin yksimielisesti pienin tarkennuksin.
Johtokunnan varsinaisista jäsenistä olivat erovuoroisina rovasti Viktor Porokara ja Eija Korpivaara,
jotka valittiin jatkamaan. Erovuorossa olleen varajäsen Marina Feodoroffin tilalle valittiin Eila
Kautto. Yhdistyksen vuosikokous valitsi KP. metropoliitta Arsenin jatkamaan johtokunnan
puheenjohtajana.