KRISTUS SYNTYY – KIITTÄKÄÄ! 

”Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas”. (Jes.9:5)  

Profeetta Jesaja ennustus toteutui Kristuksen syntymässä karjasuojassa. Seimessä ensimmäisen yönsä viettänyt Jeesus Kristus, Jumalan Poika kehottaa: ”Eläkää sovussa toinen toisenne kanssa” (Mark. 9:50) Yksilöiden, työyhteisöjen ja perheenjäsenten keskinäisestä rauhasta riippuu niin yhteiskunnallinen kuin myös valtioiden välinen rauha eli koko maailman rauha.  

Harvoin ajattelemme, kuinka suuri siunaus ja Jumalan lahja rauha kaikissa muodoissaan oikeastaan on. Kristus itse lupasi antaa meille rauhan: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa.” (Joh. 14:27) Ihmisten keskinäinen rauha on meidän omissa käsissämme, eli se on meidän valintojemme ja toimintamme tulos. Säilyttääksemme rauhan valtioiden ja läheistemme kesken, tarvitsemme sellaista rakkautta, josta pyhä Raamattu opettaa. Rakastava ihminen haluaa hyvää toisille ja pohtii, miten hän voisi tätä auttaa.

Kristittyinä olemme velvolliset noudattamaan Kristuksen antamaa rauhan käskyä ja seuraamaan psalmien kirjoittajan ohjetta: ”Karta pahaa ja tee hyvää, pyri sopuun, rakenna rauhaa!” (Ps. 34:15) Toivotan Teille ja läheisillenne Jumalan suomaa rauhaa ja siunattua Kristuksen syntymäjuhlaa.  

Arseni

Kuopion ja Karjalan metropoliitta

Lintulan Luostarin Ystävät ry:n puheenjohtaja