KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA – TOTISESTI NOUSI!

Pääsiäisyön jumalanpalvelus alkaa veisulla: ”Sinun ylösnousemustasi, Kristus Vapahtaja, enkelit veisuin ylistävät taivaassa, tee meidätkin maan päällä otollisiksi sinua puhtain sydämin ylistämään.” Pyhä apostoli Paavali kiteyttää sanoman Kristuksen ylösnousemuksesta ja kuoleman voittamisesta seuraavasti: ”Ellei Kristus ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös meidän uskomme.” (1. Kor. 15:14) Vapahtajamme maanpäällinen elämä ja lunastustyö huipentui pääsiäiseen, jolloin hän kuolemallaan voitti kuoleman ja nousi salatulla tavalla kuolleista. Pyhän Kolminaisuuden toinen persoona, Kristus osoitti tuolloin olevansa elämän ja kuoleman Herra. Pääsiäisyön evankeliumissa asia todetaan selvin sanoin: ”Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.” (Joh. 1: 4–5)


Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksessa tapahtui ihmisjärjelle käsittämätön ja selittämätön mysteerio. Suljettu ja sinetöity hauta osoittautui mirhantuojanaisille tyhjäksi ja ylösnoussut Vapahtaja ilmestyi pelokkaille opetuslapsilleen ovien ollessa lukittuna. Ylösnousemus on salaisuus, sillä kukaan ei sitä nähnyt. Se on mysteerio, joka antaa ylösnousemuksen toivossa eläville kristityille perustan uskoa. Pyhä apostoli Paavali kirjoitti tästä: ”Me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaikki.” (Fil. 3:20–21)


Pääsiäisen mysteeriossa kuoleman valta väistyy, sillä ylösnousemuksellaan Kristus teki kuoleman vallan tyhjäksi ja Kaikkivaltiaana hän hallitsee elämää ja johtaa ihmiskuntaa Jumalan yhteyteen. Sanoma ylösnousemuksesta on kirkkomme hengellisen julistuksen ydin, mikä tulee viikoittain esiin sunnuntainpäivän jumalanpalveluksissa. Kristuksen ylösnousemusjuhlan ilossa me elämme ja koemme jo ennalta Jumalan valtakunnan, ikuisen pääsiäisen. Antakoon Kristuksen ylösnousemuksen juhla meille tänäkin vuonna uutta voimaa ja muistuttakoon se tulevasta päivästä, jona ”saamme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.” (Joh. 1:14)

Metropoliitta Arseni