Kristus syntyy – kiittäkää!


Saamme taas Jumalan armosta viettää Vapahtajanne Jeesuksen Kristuksen syntymän valoisaa juhlaa ja toivottaa sen tuomaa iloa yllä olevin sanoin. Joulua kutsutaan usein rauhan juhlaksi. Luolassa syntynyt ja seimessä maannut Jeesus Kristus kehottaa: ”Eläkää sovussa toinen toisenne kanssa” (Mark. 9:50). Yksilöiden, yhdistysten, työyhteisöjen ja perheenjäsenten keskinäisestä rauhasta riippuu niin yhteiskunnallinen kuin myös koko maailman rauha. 

Harvoin tulemme ajatelleeksi, kuinka suuri siunaus ja Jumalan lahja rauha kaikissa asteissaan oikeastaan on. Kristus itse lupasi antaa meille rauhan ja sanoi: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa.” (Joh. 14:27) Säilyttääksemme rauhan läheistemme kesken meidän tulee noudattaa Kristuksen antamaa rauhan käskyä ja seurata psalmien kirjoittajan ohjetta: ”Karta pahaa ja tee hyvää, pyri sopuun, rakenna rauhaa!” (Ps. 34:15)

Toivotan kaikille Lintulan Luostarin Ystävät ry:n jäsenille rauhaisaa Vapahtajamme syntymän juhlaa ja parasta menestystä toiminnallemme tulevaan vuoteen 2020.

                                           Arseni

                      Kuopion ja Karjalan metropoliitta