Kokouksen puhetta johti arkkimandriitta Andreas ja sihteerinä toimi Anne Hokkinen.