Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin alkavaksi kolmivuotiskaudeksi KP. metropoliitta Arseni ja erovuorossa

olleiden tilalle hallituksen jäseniksi Anja Lindström ja diakoni Heikki Korhonen sekä varajäseniksi Riitta Hirsimäki ja

Jorma Kupari.