Tietoa yhdistyksestä

Lintulan luostarin ystävät ry perustettiin vuonna 1967. Perustetun yhdistyksen ensimmäisenä tavoitteena oli varainhankinta luostarin kirkon rakentamiseksi. Maanlaajuinen hanke kesti kuusi vuotta ja 28.10.1973 KP Arkkipiispa Paavali vihki KP metropoliitta Johanneksen ja papiston avustamana uuden Pyhän Kolminaisuuden kirkon käyttöön.
Heinävedellä sijaitseva Lintulan luostari on pohjoismaiden ainoa ortodoksinen nunnaluostari.
Tänä päivänä Lintulan luostarin ystävät ry on yhdistys, joka järjestää tilaisuuksia ja myyjäisiä sekä rahankeräystä Lintulan hyväksi. Yhdistys järjestää myös talkoopäiviä luostarissa. Yhdistyksen jäsentiedote ilmestyy kerran vuodessa.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Korkeasti Pyhitetty Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni.

Ystävien historiasta

Joensuun ortodoksinen mieskuoro oli tehnyt 1960 -luvulla vierailuja vuosittain Lintulan luostariin ja kuoron keskuudessa heräsi ajatus alkaa tukemaan luostarin toimintaa. Luostarin ystävät kokoontuivat Martta Kerkkäsen kotiin 19.1. 1964, jolloin päätettiin yhdessä ryhtyä toimimaan luostarin asuinrakennuksen aikaansaamiseksi. Kirkollishallituksen myötävaikutuksella luostarin asuinrakennus valmistui v. 1966.

Viki Hukkasen aloitteesta perustettiin yhdistys, joka sai nimekseen Lintulan luostarin ystävät. Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 7.12.1967.

Sen tavoitteeksi määriteltiin lähivuosien aikana kirkon rakentaminen luostarin yhteyteen. Ensimmäinen yhdistyksen suuri tehtävä oli varojen keräyksen järjestäminen koko maata kattavaksi.

Ensimmäinen vuosikokous pidettiin Joensuussa 17.3. 1968. Tuolloin yhdistykselle perustettiin naisjaosto. Toimikunnan pääasialliseksi tehtäväksi tuli luostarin kahvion perustaminen ja ylläpito. Kahvio avattiin 1.5. Sen vastaavana hoitajana toimi Martta Kerkkänen ja pääemäntänä Nunna Antonina.

Yhdistyksen varoista maksettiin kirkon rakennuspiirustukset.

Kirkolliskokous hyväksyi piirustukset ja kirkon rakentamiseen liittyvät asiat siirtyivät kirkollishallituksen asettamalle työryhmälle. Ensimmäisenä vuotena yhdistyksellä oli 398 jäsentä.

Luostarin ystävät suorittivat luostarissa erilaisia korjaustöitä sisariston esittämien toiveiden mukaisesti esim. rakennusten maalaustöitä, tien ja pysäköintipaikan laittamista, järvestä lampeen johtavan vesiputken uusimista.

Yhdistyksen jäsenmäärä alkoi lisääntyä merkittävästi vasta 1980 –luvulla, kun jäsenhankintaan kiinnitettiin huomiota.

Yhdistys alkoi järjestää Lintula –tapahtumia eri puolella Suomea. Tilaisuuksissa tiedotettiin Lintulan luostarista, yleisesti luostarilaitoksesta ja sen merkityksestä. Paikalliset seurakunnat ja tiistaiseurat huolehtivat tapahtumien käytännön järjestelyistä.

Taitelija Ina Colliander suunnitteli yhdistyksen käyttöön erilaisia postikorttiaiheita.

Vuoden 1981 lopussa jäseniä oli 613 ja ainaisjäseniä 107, yhteensä 720.

Jäsenmäärän noustua yhdistys pystyi lahjoittamaan luostarille 40 000 mk rakennusten korjaamista varten.

Vuonna 1983 tehtiin suurkeräys jumalanpalveluspuvustoa varten. Puvut suunnitteli ja toteutti Eeva Haverila Joensuusta. Piispan puvun ikonit maalasi Jorma Heikkinen ( nykyisin KS Joensuun piispa ja Lintulan ystävien puheenjohtaja Arseni).

Piispan puku luovutettiin luostarille kirkon 10 -vuotisjuhlissa.

Yhdistyksen jäsenmäärä kipusi 1980-1990 –lukujen kuluessa vajaaseen tuhanteen.

Heidän tuellaan yhdistys on jatkanut luostarin ja sen rakennusten kunnostamista ja tarvittavien laitteiden hankintaa.

Tultaessa 2000 –luvulle yhdistyksen jäsenistö on hieman vanhentunut ja pienentynyt.

Uutena suurena ponnistuksena Lintulan luostarin ystävät näkee edelleen luostarin tilojen ylläpitämisen ja korjaamisen. Niistä kipeimpänä vanha navetta, jonka suunnitelmat ovat jo valmistuneet.

Lintulan Luostarin Ystäviä ovat luotsanneet:

Olavi Jokio 1967

Viki Hukkanen 1968

Martta Kerkkänen 1969-70

Viki Hukkanen 1971 77

Leo Makkonen 1978

Piispa Leo 1979

Metropoliitta Leo 1980-92

Rovasti Viktor Porokara 1993-2018

Piispa Arseni 2018-

Yhdistyksen säännöt: Säännöt